Đăng tuyển: 0939299000
Tìm việc: 0939299000
Đăng ký Đăng nhập Bảng giá Giỏ hàng
  Đăng tuyển: 0939269222 Tìm việc: 0939299000 Phone: 0901024999
Đăng ký Đăng nhập Bảng giá Giỏ hàng
Phân tích Các chỉ số hoạt động doanh nghiệp
06-17-2023

Các chỉ số hoạt động kinh doanh là những con số quan trọng để đánh giá hiệu suất và hiệu quả của doanh nghiệp. Chúng cung cấp thông tin về lợi nhuận và sử dụng tài sản, cho phép chúng ta đo lường khả năng tạo ra doanh thu và sinh lợi từ các nguồn tài trợ khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp các nhà quản lý hiểu và theo dõi các chỉ số này để từ đó đưa ra quyết định thông minh về chiến lược kinh doanh, nhằm đạt được thành công và tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp.

1. LỢI NHUẬN BÁN HÀNG

 1. Biên lợi nhuận thuần (Profit Margin) Biên lợi nhuận thuần là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nó cho biết tỷ lệ lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ mỗi đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ bán ra. Chỉ số này phản ánh mức độ hiệu quả của hoạt động kinh doanh và có thể khác nhau trong các ngành khác nhau.
 2. Biên lợi nhuận hoạt động (Operating Profit Margin) Biên lợi nhuận hoạt động là tỷ lệ giữa thu nhập hoạt động và doanh thu thuần của doanh nghiệp. Nó đo lường khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính, bao gồm cả bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 3. Biên EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) Biên EBITDA là tỷ lệ giữa lợi nhuận trước thuế và khấu hao và doanh thu thuần của doanh nghiệp. Nó cho biết khả năng sinh lợi nhuận của doanh nghiệp trước khi tính đến chi phí lãi vay, thuế, khấu hao và tổn thất giá trị tài sản cố định.
 4. Biên EBT Biên EBT (Earnings Before Taxes) là chỉ số đo lường khả năng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước khi tính thuế. Nó cho biết lợi nhuận được tạo ra từ doanh thu trước khi chi trả thuế thu nhập doanh nghiệp.
 5. Biên lợi nhuận ròng Biên lợi nhuận ròng là tỷ lệ giữa lợi nhuận ròng và doanh thu của doanh nghiệp. Nó chỉ ra tỷ lệ lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí liên quan.
 6. Biên lợi nhuận phân phối Biên lợi nhuận phân phối là chỉ số cho biết tỷ lệ doanh thu được phân phối cho các chi phí cố định trong mỗi đơn vị hàng bán ra. Nó đo lường sự quản lý chi phí hiệu quả và khả năng tạo ra lợi nhuận từ mỗi đơn hàng.

TƯ VẤN NGAY

2. LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ

 1. Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA) ROA là một chỉ tiêu quan trọng để đo lường hiệu quả của việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận. Nó cho biết số lợi nhuận được tạo ra từ mỗi đơn vị tài sản đầu tư. Chỉ số ROA được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế cho tổng tài sản, sau đó nhân 100 để đưa về dạng phần trăm.
 2. Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường (ROCE) ROCE đo lường khả năng sinh lợi nhuận đối với cổ đông thông thường, không bao gồm cổ đông ưu đãi. Nó được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng trừ đi cổ tức ưu đãi cho vốn cổ phần thường bình quân.
 3. Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn cổ phần (ROE) ROE là chỉ số đánh giá khả năng sinh lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi chủ sở hữu đầu tư vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó bao gồm cả cổ phần thường và cổ phần ưu đãi. ROE được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng cho tổng vốn cổ phần bình quân.
 4. Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn (ROTC – Return on Total Capital) ROTC đo lường khả năng sinh lợi nhuận từ tất cả các nguồn tài trợ của doanh nghiệp, bao gồm cả nợ phải trả và vốn cổ phần. Nó được tính bằng cách chia tổng thu nhập (lợi nhuận ròng và chi phí lãi vay) cho tổng vốn trung bình.

TƯ VẤN NGAY

3. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

 1. Vòng quay tổng tài sản Vòng quay tổng tài sản đo lường khả năng tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tổng tài sản của doanh nghiệp. Nó được tính bằng cách chia doanh thu thuần cho tổng tài sản trung bình.
 2. Vòng quay tài sản cố định Vòng quay tài sản cố định đo lường khả năng tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tài sản cố định của doanh nghiệp. Nó được tính bằng cách chia doanh thu thuần cho tài sản cố định trung bình.
 3. Vòng quay vốn cổ phần Vòng quay vốn cổ phần đo lường khả năng tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào vốn cổ phần của doanh nghiệp (bao gồm cổ phần thường và cổ phần ưu đãi). Nó được tính bằng cách chia doanh thu thuần cho tổng vốn cổ phần trung bình.

TƯ VẤN NGAY

Đối với các doanh nghiệp, việc hiểu và theo dõi các chỉ số hoạt động là rất quan trọng để đánh giá hiệu suất và hiệu quả của hoạt động kinh doanh. Các chỉ số này cung cấp thông tin quan trọng về khả năng sinh lời và sử dụng tài sản của doanh nghiệp, giúp người quản lý và nhà đầu tư đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.

PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH
Quy định hoàn thuế và phân loại hồ sơ hoàn thuế 2023
Ảnh tin tức
Quy định về hoàn thuế là vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp và cá nhân đang kinh doanh. Hồ sơ hoàn thuế là tài liệu cần thiết để chứng minh việc hoàn thuế và phải tuân thủ các quy định liên quan. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định và phân loại hồ sơ hoàn thuế để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thuế.
Tóm tắt nghị định 12/2023 về gia hạn nộp thuế 2023
Ảnh tin tức
NNT gửi Giấy đề nghị gia hạn bằng điện tử hoặc bản giấy trực tiếp đến CQ thuế quản lý trực tiếp theo Mẫu NĐ này (chỉ gửi một lần)
Những khoản nợ nào được gia hạn và giữ nguyên nhóm nợ?
Ảnh tin tức
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.
Quy định về Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Ảnh tin tức
Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm là một yếu tố quan trọng đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Bài viết này cung cấp thông tin về Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), quy định, thời hạn cấp, và quy trình xin cấp giấy phép, giúp bạn hiểu rõ về an toàn thực phẩm và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
[NÓNG] CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GTGT ÁP DỤNG TỪ 1/7/2023
Ảnh tin tức
Xem ảnh để biết thêm thông tin chi tiết
CHO THUÊ NHÀ DƯỚI 100 TRIỆU ĐỒNG/NĂM THÌ CÓ ĐÓNG THUẾ TNCN KHÔNG?
Ảnh tin tức
Cho thuê nhà là một trong những hình thức kinh doanh phổ biến, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu cá nhân có phải đóng thuế TNCN khi thu nhập từ cho thuê nhà không vượt quá 100 triệu đồng/năm hay không? Chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về vấn đề này để đảm bảo bạn có cái nhìn toàn diện và chi tiết nhất.
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Phân tích Các chỉ số hoạt động doanh nghiệp
Ảnh tin tức
Các chỉ số hoạt động kinh doanh là những con số quan trọng để đánh giá hiệu suất và hiệu quả của doanh nghiệp. Chúng cung cấp thông tin về lợi nhuận và sử dụng tài sản, cho phép chúng ta đo lường khả năng tạo ra doanh thu và sinh lợi từ các nguồn tài trợ khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp các nhà quản lý hiểu và theo dõi các chỉ số này để từ đó đưa ra quyết định thông minh về chiến lược kinh doanh, nhằm đạt được thành công và tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp.
Chỉ số thanh toán trong kinh doanh: 1 cái nhìn sâu sắc về hiệu suất tài chính
Ảnh tin tức
Chỉ số thanh toán trong kinh doanh là những công cụ quan trọng giúp đánh giá và theo dõi hiệu quả tài chính và quản lý của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chỉ số quan trọng như vòng quay các khoản phải thu, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải trả, cùng với ý nghĩa của chúng.
Chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp – Cơ hội phát triển kinh doanh của bạn
Ảnh tin tức
Nếu bạn đang kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh và muốn tăng cường quy mô kinh doanh, chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp có thể là một sự lựa chọn đúng đắn. Với hình thức doanh nghiệp, bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc thu hút đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng và nhiều lợi ích khác nữa.
Xây dựng KPI cho nhân sự: Mẫu KPI và hướng dẫn áp dụng trong doanh nghiệp
Ảnh tin tức
Xây dựng KPI nhân sự là một yếu tố quan trọng trong quản lý nhân sự và hoạt động kinh doanh. Bài viết cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng và áp dụng KPI, bên cạnh các ví dụ mẫu KPI. Đồng thời, bạn cũng sẽ tìm hiểu về dịch vụ Nhân sự của công ty Tây Nam Á, bao gồm BHXH, xây dựng KPI nhân sự, hợp đồng lao động và tư vấn giải quyết vấn đề nhân sự. Khám phá ngay để nắm bắt cách tối ưu hiệu quả và thành công cho doanh nghiệp của bạn.
Khám phá quy trình quản lý doanh nghiệp hiệu quả để vươn tầm cạnh tranh
Ảnh tin tức
Quy trình quản lý doanh nghiệp là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đạt thành công và bền vững. Bài viết này giới thiệu về quy trình quản lý doanh nghiệp và tầm quan trọng của nó trong việc tối ưu hóa hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, và đạt được sự cạnh tranh trên thị trường. Với việc áp dụng và cải tiến quy trình này, các doanh nghiệp có thể đạt hiệu quả và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh. Tìm hiểu ngay về quy trình quản lý doanh nghiệp và ứng dụng nó vào chiến lược kinh doanh của bạn.
Tối Ưu Hóa Quy Trình Vận Hành - Bí Quyết Đưa Agency Đạt Hiệu Suất Cao
Ảnh tin tức
Trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh, việc tối ưu hóa quy trình vận hành tại các Agency đóng vai trò quan trọng để giữ vững vị thế trên thương trường. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu những khó khăn thường gặp và những giải pháp quản lý linh hoạt, cùng với hệ thống hỗ trợ hiệu quả để đưa Agency của bạn đạt hiệu suất cao và tiến xa hơn trong sự cạnh tranh sôi nổi của ngành công nghiệp này.
HẠCH TOÁN TẠM ỨNG LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
Ảnh tin tức
Hạch toán tạm ứng lương là một quy trình quan trọng trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp, đảm bảo sự cân đối và minh bạch trong việc chi trả lương cho người lao động. Tuy nhiên, nghiệp vụ này vẫn còn gặp nhiều thách thức và rủi ro nếu không thực hiện đúng quy trình. Chính vì vậy, việc nắm vững nguyên tắc và lưu ý trong hạch toán tạm ứng lương là vô cùng quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.
Tuổi Nợ - Chìa Khóa Vàng Cho Quản Lý Công Nợ Hiệu Quả
Ảnh tin tức
Bạn đang đau đầu với việc quản lý công nợ? Bạn lo lắng về rủi ro nợ xấu ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp? Hãy cùng CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á khám phá bí quyết "Tuổi nợ" - chìa khóa vàng giúp bạn giải quyết các vấn đề!
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
DỊCH VỤ QUẢN TRỊ FANPAGE
Ảnh tin tức
Thành công của chúng tôi được đo lường không chỉ bằng những con số thống kê, mà còn qua sự hài lòng và phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Chúng tôi tự hào về những thành tựu đáng kể mà chúng tôi đã đạt được cho các doanh nghiệp, từ việc tăng cường tương tác và tương tác với khách hàng, xây dựng thương hiệu đáng tin cậy và gia tăng doanh số bán hàng.
Kết nối doanh nghiệp: Hệ sinh thái kinh tế mạnh mẽ
Ảnh tin tức
Kết nối doanh nghiệp là một khái niệm ngày càng được quan tâm trong thời đại công nghệ 4.0. Để phát triển kinh doanh, các doanh nghiệp cần có mối liên kết chặt chẽ với nhau để tạo ra một hệ sinh thái kinh tế mạnh mẽ.
Hướng dẫn đăng ký ứng viên
Ảnh tin tức
NGUYÊN TẮC CHUNG | QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN | HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ỨNG VIÊN
Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
Ảnh tin tức
NGUYÊN TẮC CHUNG | QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN | HƯỚNG DẪN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Hợp tác và đầu tư: Cơ hội lớn cho sự phát triển kinh doanh
Ảnh tin tức
Tìm hiểu về cơ hội hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh, cùng với các hình thức, lợi ích và các bước cần thiết để tham gia vào cuộc chơi đầy triển vọng này. Khám phá Liên Kết Doanh Nghiệp Việt và nhận được những thông tin quan trọng để mở rộng kinh doanh, tăng lợi nhuận và đạt được thành công bền vững.
TỔNG HỢP CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆN NAY
Ảnh tin tức
Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến và đa dạng được sử dụng rộng rãi trong thị trường kinh doanh hiện nay. Đây là một hình thức kinh doanh linh hoạt và phù hợp cho những cá nhân có ý định tự mình điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng hợp các thông tin quan trọng về doanh nghiệp tư nhân.
Petrolimex Tăng Cường Sự Thông Minh của Hóa Đơn Điện Tử với
Ảnh tin tức
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) đã thực hiện một cải cách quan trọng bằng việc bổ sung thông tin "số biển số xe" lên hóa đơn điện tử (HĐĐT) của họ. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, Petrolimex chính thức áp dụng chính sách này trên toàn hệ thống của họ.