Đăng tuyển: 0939299000
Tìm việc: 0939299000
Đăng ký Đăng nhập Bảng giá Giỏ hàng
  Đăng tuyển: 0939269222 Tìm việc: 0939299000 Phone: 0901024999
Đăng ký Đăng nhập Bảng giá Giỏ hàng
Xây dựng KPI cho nhân sự: Mẫu KPI và hướng dẫn áp dụng trong doanh nghiệp
06-29-2023

KPI (Key Performance Indicator) là một công cụ quản lý quan trọng giúp đo lường hiệu suất làm việc và đạt được mục tiêu trong doanh nghiệp. Xây dựng KPI nhân sự là một quá trình quan trọng để định hình, theo dõi và đánh giá sự đóng góp của nhân viên vào sự phát triển của tổ chức. Trong bài viết này, Tây Nam Á sẽ giới thiệu mẫu KPI cho các vị trí nhân sự cơ bản trong công ty và cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách áp dụng KPI trong doanh nghiệp.

1. KPI là gì và tại sao cần KPI?

KPI là các chỉ số quan trọng và cụ thể được sử dụng để đo lường hiệu suất và tiến độ của mục tiêu. Chúng giúp định rõ các tiêu chí đo lường và theo dõi sự phát triển của cá nhân và tổ chức. Xây dựng KPI nhân sự là cần thiết vì:

- Đo lường hiệu suất: KPI cho phép đánh giá đạt được các mục tiêu và tiêu chí công việc cụ thể của nhân viên. Điều này giúp xác định những điểm mạnh và điểm yếu của cá nhân để tăng cường hiệu suất làm việc.

- Theo dõi tiến độ: KPI giúp theo dõi tiến độ đạt được các mục tiêu và công việc quan trọng. Nhờ vào sự đo lường và theo dõi này, quản lý có thể biết được liệu công việc đang diễn ra theo đúng tiến độ hay cần điều chỉnh.

- Tạo động lực cho nhân viên: KPI rõ ràng và cụ thể giúp nhân viên hiểu rõ về những gì được mong đợi từ họ và mục tiêu cần đạt. Khi nhân viên nhận thức được việc làm của mình được đánh giá dựa trên các tiêu chí rõ ràng, họ sẽ có động lực cao hơn để đạt được kết quả tốt.

2. Mẫu KPI cho các vị trí nhân sự cơ bản trong công ty

Mẫu KPI cho nhân viên hành chính nhân sự:

- Chỉ số thời gian tiếp nhận hồ sơ nhân viên mới: Đo lường thời gian từ khi nhận hồ sơ đến khi hoàn tất quá trình tuyển dụng.

- Tỉ lệ hồ sơ nhân viên mới hoàn thành: Đo lường tỷ lệ nhân viên mới hoàn thành các bước tuyển dụng, đào tạo và giới thiệu chính sách của công ty.

- Đánh giá sự hài lòng của nhân viên: Sử dụng các cuộc khảo sát hoặc phỏng vấn để đo lường mức độ hài lòng của nhân viên về các dịch vụ và chính sách nhân sự.

- Đánh giá hiệu suất của quá trình đào tạo nhân viên: Đo lường hiệu quả của quá trình đào tạo bằng cách xác định sự cải thiện trong kỹ năng và kiến thức của nhân viên.

- Tỉ lệ duy trì nhân viên: Đo lường tỷ lệ nhân viên ở lại công ty trong một khoảng thời gian nhất định, thể hiện mức độ hài lòng và sự cam kết của nhân viên.

Lưu ý rằng mỗi doanh nghiệp có thể có những yêu cầu và mục tiêu riêng, vì vậy các mẫu KPI cụ thể có thể thay đổi dựa trên ngành nghề và chiến lược của doanh nghiệp.

Mẫu KPI cho nhân viên kế toán:

- Thời gian xử lý hồ sơ tài chính: Đo lường thời gian từ khi nhận hồ sơ đến khi hoàn tất việc xử lý các giao dịch tài chính, bao gồm việc kiểm tra, ghi sổ, và chuẩn bị báo cáo.

- Độ chính xác và sự chấp nhận từ bên ngoài: Đánh giá tỷ lệ sai sót trong báo cáo tài chính và đo lường mức độ chấp nhận từ phía các bên liên quan, chẳng hạn như cơ quan thuế, ngân hàng, hay nhà đầu tư.

- Thời gian đóng kết sách cuối kỳ: Đo lường thời gian từ khi kỳ kế toán kết thúc đến khi báo cáo tài chính được hoàn thành và gửi đi.

- Hiệu suất thu tiền: Đo lường tỷ lệ thu tiền thành công so với tổng số tiền phải thu trong một khoảng thời gian nhất định.

- Tiết kiệm chi phí: Đo lường khả năng tìm kiếm các cách tiết kiệm và cải thiện hiệu quả trong quy trình kế toán, ví dụ như giảm chi phí vận hành, chi phí xử lý, hay chi phí sử dụng tài liệu.

- Đánh giá hiệu suất công việc: Sử dụng các tiêu chí như số lượng công việc hoàn thành, đúng hạn và chất lượng để đo lường hiệu suất của nhân viên kế toán.

- Hỗ trợ trong kiểm toán: Đánh giá mức độ hỗ trợ và sự phối hợp trong quá trình kiểm toán nội bộ hoặc bên ngoài, bao gồm việc cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết.

- Đánh giá sự tuân thủ pháp lệnh và quy định: Đo lường mức độ tuân thủ của nhân viên kế toán đối với các quy định pháp luật và quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính.

- Đóng góp cho cải thiện quy trình kế toán: Đo lường khả năng đề xuất và triển khai các cải tiến trong quy trình kế toán, nhằm nâng cao hiệu quả và tăng cường kiểm soát nội bộ.

- Đánh giá sự hài lòng của khách hàng nội bộ: Sử dụng các phương pháp đánh giá như khảo sát hoặc phỏng vấn để đo lường mức độ hài lòng của các bộ phận hoặc đơn vị trong doanh nghiệp đối với dịch vụ kế toán.

Lưu ý rằng mỗi doanh nghiệp có thể có những yêu cầu và mục tiêu riêng, vì vậy các mẫu KPI cụ thể có thể thay đổi dựa trên ngành nghề và chiến lược của doanh nghiệp.

Mẫu KPI cho nhân viên kinh doanh:

- Doanh số bán hàng: Đo lường tổng giá trị bán hàng của nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một KPI quan trọng để đo lường hiệu suất bán hàng.

- Số lượng khách hàng mới: Đo lường số lượng khách hàng mới mà nhân viên đã tìm kiếm, thu hút và ký hợp đồng trong một khoảng thời gian nhất định.

- Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng: Đo lường tỷ lệ khách hàng tiềm năng mà nhân viên đã chuyển đổi thành khách hàng thực sự. KPI này phản ánh khả năng chốt sale và thuyết phục khách hàng.

- Đánh giá khách hàng: Sử dụng các tiêu chí như mức độ hài lòng của khách hàng, độ trung thành và khối lượng giao dịch để đánh giá hiệu suất của nhân viên trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Số lượng hợp đồng được ký kết: Đo lường số lượng hợp đồng hoặc kontrát mà nhân viên đã ký kết trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một KPI để đánh giá khả năng đạt được mục tiêu bán hàng.

- Đóng góp doanh số từ khách hàng hiện tại: Đo lường tỷ lệ doanh số được tạo ra từ khách hàng hiện có mà nhân viên đã chăm sóc và phục vụ. Đây là một KPI để đo lường khả năng phát triển và duy trì mối quan hệ khách hàng.

- Thời gian phản hồi khách hàng: Đo lường thời gian mà nhân viên mất để phản hồi và giải quyết yêu cầu, câu hỏi hoặc khiếu nại của khách hàng. KPI này phản ánh khả năng phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Số lượng cơ hội bán hàng mới: Đo lường số lượng cơ hội bán hàng mới mà nhân viên đã tạo ra thông qua việc tìm kiếm và khai thác thị trường potenntial, thu thập thông tin và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

- Tỷ lệ chốt sale: Đo lường tỷ lệ thành công trong việc chốt các giao dịch bán hàng hoặc giao dịch kinh doanh. KPI này phản ánh khả năng thuyết phục và hoàn thành giao dịch thành công.

- Số lượng đơn hàng đạt chất lượng: Đo lường số lượng đơn hàng hoặc giao dịch mà nhân viên đã hoàn thành và đạt chất lượng cao, bao gồm đúng thời gian, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Lưu ý rằng mỗi doanh nghiệp có thể có những yêu cầu và mục tiêu riêng, vì vậy các mẫu KPI cụ thể có thể thay đổi dựa trên ngành nghề và chiến lược của doanh nghiệp.

3. Lưu ý khi xây dựng KPI

Khi xây dựng KPI, có một số lưu ý quan trọng sau đây để đảm bảo tính cụ thể và hiệu quả của KPI:

- Cụ thể và đo lường được: KPI cần được xác định một cách cụ thể và rõ ràng để mọi người trong tổ chức có thể hiểu và đánh giá được. Đồng thời, KPI cần có các chỉ số đo lường cụ thể và đồng nhất để đo lường tiến độ và kết quả.

Ví dụ, thay vì đặt mục tiêu "tăng doanh số bán hàng", KPI có thể được xây dựng như sau: "Tăng doanh số bán hàng tháng ít nhất 10% so với cùng kỳ năm trước, đo lường bằng tổng giá trị hợp đồng mới ký kết."

- Đạt được và thực tế: KPI cần được đặt ra sao cho khả thi và phù hợp với khả năng của nhân viên và tổ chức. Điều này đảm bảo rằng KPI có thể đạt được và mang lại động lực cho nhân viên.

Nếu KPI không đạt được một cách thực tế hoặc quá dễ dàng, nhân viên có thể không cảm thấy thách thức và không đạt được sự tiến bộ. Ngược lại, nếu KPI quá khó hoặc không thể đạt được, nó có thể gây áp lực không cần thiết và gây mất động lực cho nhân viên.

- Quản lý số lượng KPI: Quá nhiều hoặc quá ít KPI đều không tốt cho quá trình đo lường và quản lý hiệu suất. Quá nhiều KPI có thể làm cho quá trình đo lường trở nên rối rắm và mất thời gian, còn quá ít KPI có thể không đủ để đánh giá đầy đủ các khía cạnh của công việc.

Nên tập trung vào những KPI quan trọng nhất và liên quan trực tiếp đến mục tiêu chính của tổ chức. Điều này giúp tập trung nguồn lực và nỗ lực vào những yếu tố quan trọng nhất đối với sự thành công của tổ chức và nhân viên.

Với việc tuân thủ các lưu ý trên, việc xây dựng KPI sẽ trở nên hiệu quả hơn và đóng góp vào sự phát triển của tổ chức. Đặc biệt, khi sử dụng dịch vụ Xây dựng KPI nhân sự của chúng tôi, bạn sẽ nhận được sự tư vấn và hỗ trợ chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia của Công ty TNHH Kế toán Tư vấn Quản lý Tây Nam Á.

4. Hướng dẫn xây dựng và áp dụng KPI

Để xây dựng và áp dụng KPI trong doanh nghiệp một cách hiệu quả, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

- Định rõ mục tiêu: Đầu tiên, xác định rõ những mục tiêu cần đạt được và đảm bảo rằng chúng liên kết với mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp. Mục tiêu có thể liên quan đến doanh số bán hàng, tăng trưởng khách hàng, tăng cường thương hiệu, hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác mà doanh nghiệp muốn đạt được.

- Lựa chọn chỉ số quan trọng: Xác định những chỉ số quan trọng và phù hợp để đo lường tiến độ và hiệu suất làm việc của nhân viên trong việc đạt được mục tiêu. Ví dụ, bạn có thể sử dụng chỉ số doanh số bán hàng, số lượng khách hàng mới, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, hoặc chỉ số tương tác trên mạng xã hội để đo lường hiệu quả của chiến dịch marketing.

- Thiết lập tiêu chuẩn và mức đạt được: Đặt các tiêu chuẩn cho từng KPI và xác định mức đạt được cho mỗi tiêu chuẩn. Ví dụ, nếu KPI là tăng doanh số bán hàng, bạn có thể đặt tiêu chuẩn là tăng 10% doanh số trong quý và xác định mức đạt được là đạt được hoặc vượt qua tiêu chuẩn này.

- Đo lường và theo dõi KPI: Thiết lập hệ thống để đo lường và theo dõi KPI, bao gồm cách thu thập dữ liệu và tần suất đánh giá. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các công cụ và phần mềm quản lý KPI, tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá tiến độ và phân tích kết quả.

- Giao tiếp và phản hồi: Rất quan trọng để liên tục giao tiếp và cung cấp phản hồi cho nhân viên về hiệu suất và tiến độ của họ. Thông qua việc cung cấp phản hồi tích cực và xây dựng, bạn có thể tạo động lực cho nhân viên và giúp họ cải thiện hiệu suất làm việc.

Bằng cách tuân thủ các bước trên, bạn có thể xây dựng và áp dụng KPI một cách hiệu quả trong doanh nghiệp. Hãy nhớ rằng KPI không chỉ là công cụ đo lường hiệu suất mà còn là một cách để tạo động lực và thúc đẩy nhân viên đạt được mục tiêu và mang lại thành công cho doanh nghiệp.

5. Dịch vụ Nhân sự của Tây Nam Á

Công ty TNHH Kế toán Tư vấn Quản lý Tây Nam Á là một đối tác đáng tin cậy trong việc xây dựng KPI và quản lý nhân sự. Với kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, tư vấn quản lý và giải pháp quản trị mục tiêu, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng và áp dụng KPI hiệu quả.

Với sứ mệnh đem đến các giải pháp quản trị nhân sự toàn diện, Công ty TNHH Kế toán Tư vấn Quản lý Tây Nam Á không chỉ chú trọng vào xây dựng KPI nhân sự mà còn cung cấp một loạt dịch vụ Nhân sự chất lượng. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc trong lĩnh vực này, chúng tôi đem đến sự hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp của bạn.

Dịch vụ BHXH: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến Bảo hiểm Xã hội (BHXH) để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định và giảm bớt gánh nặng về vấn đề hành chính.

Dịch vụ xây dựng KPI nhân sự: Chúng tôi hiểu rằng KPI nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường hiệu suất và đánh giá công việc của nhân viên. Với sự tư vấn và hỗ trợ từ chúng tôi, doanh nghiệp sẽ có được mẫu KPI phù hợp và thực hiện quá trình đo lường hiệu quả, đồng thời tạo động lực cho nhân viên.

Dịch vụ hợp đồng lao động: Chúng tôi cung cấp tư vấn và giúp doanh nghiệp xây dựng, kiểm tra và quản lý hợp đồng lao động. Điều này đảm bảo rằng quy trình tuyển dụng và hợp đồng lao động được thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời tối ưu hóa quản lý nhân sự.

Dịch vụ tư vấn giải quyết vấn đề nhân sự: Chúng tôi cung cấp tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề nhân sự phức tạp, bao gồm xử lý tranh chấp lao động, quản lý hiệu suất, phát triển nhân viên, và nhiều vấn đề khác. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ làm việc cùng với bạn để đảm bảo sự hoạt động suôn sẻ và hiệu quả của bộ phận nhân sự.

Với Dịch vụ Nhân sự của chúng tôi, doanh nghiệp của bạn có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi mà không phải lo lắng về những vấn đề pháp lý và quản lý nhân sự phức tạp. Chúng tôi đem đến sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy để giúp bạn xây dựng một môi trường làm việc tốt nhất và đạt được mục tiêu kinh doanh.

PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH
Quy định hoàn thuế và phân loại hồ sơ hoàn thuế 2023
Ảnh tin tức
Quy định về hoàn thuế là vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp và cá nhân đang kinh doanh. Hồ sơ hoàn thuế là tài liệu cần thiết để chứng minh việc hoàn thuế và phải tuân thủ các quy định liên quan. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định và phân loại hồ sơ hoàn thuế để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thuế.
Tóm tắt nghị định 12/2023 về gia hạn nộp thuế 2023
Ảnh tin tức
NNT gửi Giấy đề nghị gia hạn bằng điện tử hoặc bản giấy trực tiếp đến CQ thuế quản lý trực tiếp theo Mẫu NĐ này (chỉ gửi một lần)
Những khoản nợ nào được gia hạn và giữ nguyên nhóm nợ?
Ảnh tin tức
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.
Quy định về Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Ảnh tin tức
Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm là một yếu tố quan trọng đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Bài viết này cung cấp thông tin về Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), quy định, thời hạn cấp, và quy trình xin cấp giấy phép, giúp bạn hiểu rõ về an toàn thực phẩm và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
[NÓNG] CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GTGT ÁP DỤNG TỪ 1/7/2023
Ảnh tin tức
Xem ảnh để biết thêm thông tin chi tiết
CHO THUÊ NHÀ DƯỚI 100 TRIỆU ĐỒNG/NĂM THÌ CÓ ĐÓNG THUẾ TNCN KHÔNG?
Ảnh tin tức
Cho thuê nhà là một trong những hình thức kinh doanh phổ biến, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu cá nhân có phải đóng thuế TNCN khi thu nhập từ cho thuê nhà không vượt quá 100 triệu đồng/năm hay không? Chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về vấn đề này để đảm bảo bạn có cái nhìn toàn diện và chi tiết nhất.
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Phân tích Các chỉ số hoạt động doanh nghiệp
Ảnh tin tức
Các chỉ số hoạt động kinh doanh là những con số quan trọng để đánh giá hiệu suất và hiệu quả của doanh nghiệp. Chúng cung cấp thông tin về lợi nhuận và sử dụng tài sản, cho phép chúng ta đo lường khả năng tạo ra doanh thu và sinh lợi từ các nguồn tài trợ khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp các nhà quản lý hiểu và theo dõi các chỉ số này để từ đó đưa ra quyết định thông minh về chiến lược kinh doanh, nhằm đạt được thành công và tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp.
Chỉ số thanh toán trong kinh doanh: 1 cái nhìn sâu sắc về hiệu suất tài chính
Ảnh tin tức
Chỉ số thanh toán trong kinh doanh là những công cụ quan trọng giúp đánh giá và theo dõi hiệu quả tài chính và quản lý của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chỉ số quan trọng như vòng quay các khoản phải thu, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải trả, cùng với ý nghĩa của chúng.
Chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp – Cơ hội phát triển kinh doanh của bạn
Ảnh tin tức
Nếu bạn đang kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh và muốn tăng cường quy mô kinh doanh, chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp có thể là một sự lựa chọn đúng đắn. Với hình thức doanh nghiệp, bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc thu hút đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng và nhiều lợi ích khác nữa.
Xây dựng KPI cho nhân sự: Mẫu KPI và hướng dẫn áp dụng trong doanh nghiệp
Ảnh tin tức
Xây dựng KPI nhân sự là một yếu tố quan trọng trong quản lý nhân sự và hoạt động kinh doanh. Bài viết cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng và áp dụng KPI, bên cạnh các ví dụ mẫu KPI. Đồng thời, bạn cũng sẽ tìm hiểu về dịch vụ Nhân sự của công ty Tây Nam Á, bao gồm BHXH, xây dựng KPI nhân sự, hợp đồng lao động và tư vấn giải quyết vấn đề nhân sự. Khám phá ngay để nắm bắt cách tối ưu hiệu quả và thành công cho doanh nghiệp của bạn.
Khám phá quy trình quản lý doanh nghiệp hiệu quả để vươn tầm cạnh tranh
Ảnh tin tức
Quy trình quản lý doanh nghiệp là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đạt thành công và bền vững. Bài viết này giới thiệu về quy trình quản lý doanh nghiệp và tầm quan trọng của nó trong việc tối ưu hóa hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, và đạt được sự cạnh tranh trên thị trường. Với việc áp dụng và cải tiến quy trình này, các doanh nghiệp có thể đạt hiệu quả và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh. Tìm hiểu ngay về quy trình quản lý doanh nghiệp và ứng dụng nó vào chiến lược kinh doanh của bạn.
Tối Ưu Hóa Quy Trình Vận Hành - Bí Quyết Đưa Agency Đạt Hiệu Suất Cao
Ảnh tin tức
Trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh, việc tối ưu hóa quy trình vận hành tại các Agency đóng vai trò quan trọng để giữ vững vị thế trên thương trường. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu những khó khăn thường gặp và những giải pháp quản lý linh hoạt, cùng với hệ thống hỗ trợ hiệu quả để đưa Agency của bạn đạt hiệu suất cao và tiến xa hơn trong sự cạnh tranh sôi nổi của ngành công nghiệp này.
HẠCH TOÁN TẠM ỨNG LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
Ảnh tin tức
Hạch toán tạm ứng lương là một quy trình quan trọng trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp, đảm bảo sự cân đối và minh bạch trong việc chi trả lương cho người lao động. Tuy nhiên, nghiệp vụ này vẫn còn gặp nhiều thách thức và rủi ro nếu không thực hiện đúng quy trình. Chính vì vậy, việc nắm vững nguyên tắc và lưu ý trong hạch toán tạm ứng lương là vô cùng quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.
Tuổi Nợ - Chìa Khóa Vàng Cho Quản Lý Công Nợ Hiệu Quả
Ảnh tin tức
Bạn đang đau đầu với việc quản lý công nợ? Bạn lo lắng về rủi ro nợ xấu ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp? Hãy cùng CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á khám phá bí quyết "Tuổi nợ" - chìa khóa vàng giúp bạn giải quyết các vấn đề!
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
DỊCH VỤ QUẢN TRỊ FANPAGE
Ảnh tin tức
Thành công của chúng tôi được đo lường không chỉ bằng những con số thống kê, mà còn qua sự hài lòng và phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Chúng tôi tự hào về những thành tựu đáng kể mà chúng tôi đã đạt được cho các doanh nghiệp, từ việc tăng cường tương tác và tương tác với khách hàng, xây dựng thương hiệu đáng tin cậy và gia tăng doanh số bán hàng.
Kết nối doanh nghiệp: Hệ sinh thái kinh tế mạnh mẽ
Ảnh tin tức
Kết nối doanh nghiệp là một khái niệm ngày càng được quan tâm trong thời đại công nghệ 4.0. Để phát triển kinh doanh, các doanh nghiệp cần có mối liên kết chặt chẽ với nhau để tạo ra một hệ sinh thái kinh tế mạnh mẽ.
Hướng dẫn đăng ký ứng viên
Ảnh tin tức
NGUYÊN TẮC CHUNG | QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN | HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ỨNG VIÊN
Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
Ảnh tin tức
NGUYÊN TẮC CHUNG | QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN | HƯỚNG DẪN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Hợp tác và đầu tư: Cơ hội lớn cho sự phát triển kinh doanh
Ảnh tin tức
Tìm hiểu về cơ hội hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh, cùng với các hình thức, lợi ích và các bước cần thiết để tham gia vào cuộc chơi đầy triển vọng này. Khám phá Liên Kết Doanh Nghiệp Việt và nhận được những thông tin quan trọng để mở rộng kinh doanh, tăng lợi nhuận và đạt được thành công bền vững.
TỔNG HỢP CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆN NAY
Ảnh tin tức
Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến và đa dạng được sử dụng rộng rãi trong thị trường kinh doanh hiện nay. Đây là một hình thức kinh doanh linh hoạt và phù hợp cho những cá nhân có ý định tự mình điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng hợp các thông tin quan trọng về doanh nghiệp tư nhân.
Petrolimex Tăng Cường Sự Thông Minh của Hóa Đơn Điện Tử với
Ảnh tin tức
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) đã thực hiện một cải cách quan trọng bằng việc bổ sung thông tin "số biển số xe" lên hóa đơn điện tử (HĐĐT) của họ. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, Petrolimex chính thức áp dụng chính sách này trên toàn hệ thống của họ.