Đăng tuyển: 0939299000
Tìm việc: 0939299000
Đăng ký Đăng nhập Bảng giá Giỏ hàng
  Đăng tuyển: 0939269222 Tìm việc: 0939299000 Phone: 0901024999
Đăng ký Đăng nhập Bảng giá Giỏ hàng
HỒ SƠ ỨNG VIÊN
Trần Kim Nhuẩn - 1996
Đại học
Kinh nghiệm: 3 năm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Trần Thị Kim Quê - 1989
Đại học
Kinh nghiệm: 5 năm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Nguyễn Thị Thuý Ngân - 2023
Đại học
Kinh nghiệm: Không kinh nghiệm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Trần Quốc Huy - 2000
Đại học
Kinh nghiệm: 1 năm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Cao Hoàng Thư - 1991
Đại học
Kinh nghiệm: 2 năm
Mức lương: 5 - 7 triệu
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Đặng Nguyễn Bảo Ngân - 2001
Đại học
Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Mức lương: 5 - 7 triệu
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Lê Thị Kim Khánh - 2002
Không yêu cầu
Kinh nghiệm: Không kinh nghiệm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
NGÔ THỊ HƯƠNG - 1984
Đại học
Kinh nghiệm: Trên 10 năm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Trưởng nhóm / Giám sát
Cập nhật: 1 năm trước
Kieu Be Hue - 1983
Đại học
Kinh nghiệm: Trên 10 năm
Mức lương: 15 - 20 triệu
Vị trí: Quản lý
Cập nhật: 1 năm trước
Nguyễn Thị Kim Mai - 1979
Đại học
Kinh nghiệm: Trên 10 năm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Đặng Ngọc Châu - 1997
Đại học
Kinh nghiệm: 4 năm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Nguyễn Ngọc Trâm - 1986
Đại học
Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Mức lương: 5 - 7 triệu
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Dương Triều Duy - 2001
Đại học
Kinh nghiệm: 2 năm
Mức lương: 7 - 10 triệu
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Lê Trần Hằng My - 2001
Đại học
Kinh nghiệm: 1 năm
Mức lương: 5 - 7 triệu
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Nguyễn Hải Yến - 2001
Đại học
Kinh nghiệm: Không kinh nghiệm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Hồ Tuấn Nghĩa - 2000
Đại học
Kinh nghiệm: 2 năm
Mức lương: 7 - 10 triệu
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
PHÙNG THỊ KHÁNH LY - 2000
Đại học
Kinh nghiệm: 1 năm
Mức lương: 5 - 7 triệu
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Nguyễn Hoàng Ngọc Anh - 2002
Cao đẳng
Kinh nghiệm: 2 năm
Mức lương: 7 - 10 triệu
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Thao Nguyen - 2001
Đại học
Kinh nghiệm: 1 năm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Nguyễn Minh Anh - 2000
Đại học
Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Duyên Nguyễn - 2000
Đại học
Kinh nghiệm: 1 năm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Nguyễn Minh Thiên - 1999
Đại học
Kinh nghiệm: 2 năm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Nguyen Duy Quang - 1999
Đại học
Kinh nghiệm: 1 năm
Mức lương: 5 - 7 triệu
Vị trí: Thực tập sinh
Cập nhật: 1 năm trước
Nguyễn Phi Duy - 2000
Trên Đại học
Kinh nghiệm: 4 năm
Mức lương: 25 - 30 triệu
Vị trí: Trưởng nhóm / Giám sát
Cập nhật: 1 năm trước
Nguyễn Quang Đạt - 2000
Đại học
Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Mức lương: 15 - 20 triệu
Vị trí: Trưởng nhóm / Giám sát
Cập nhật: 1 năm trước
Lê Võ Mỹ Duyên - 2000
Đại học
Kinh nghiệm: 1 năm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
Trần - 2002
Không yêu cầu
Kinh nghiệm: Không kinh nghiệm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Thực tập sinh
Cập nhật: 1 năm trước
Nguyễn Hoàng Huy - 2000
Đại học
Kinh nghiệm: Không kinh nghiệm
Mức lương: Thoả thuận
Vị trí: Thực tập sinh
Cập nhật: 1 năm trước
Nguyễn Thị Hồng Anh - 2001
Đại học
Kinh nghiệm: 1 năm
Mức lương: Trên 30 triệu
Vị trí: Nhân viên / Chuyên viên
Cập nhật: 1 năm trước
LỌC THEO MỨC LƯƠNG
Thoả thuận
Dưới 3 triệu
3 - 5 triệu
5 - 7 triệu
7 - 10 triệu
10 - 12 triệu
12 - 15 triệu
15 - 20 triệu
20 - 25 triệu
25 - 30 triệu
Trên 30 triệu
LỌC THEO VỊ TRÍ
Thực tập sinh
Nhân viên / Chuyên viên
Trưởng nhóm / Giám sát
Quản lý
Điều hành cấp cao
LỌC THEO TRÌNH ĐỘ
Không yêu cầu
Trên Đại học
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Chứng chỉ nghề
Phổ thông